صنایع غذایی ، پرورش دام و طیور

طالقان شمس ماندگار

صنایع غذایی ، پرورش دام و طیور1402/8/9 7:08:14

شرکت طالقان شمس ماندگار

شرکت طالقان شمس ماندگار  یکی از شرکت های گروه سرمایه شمس ماندگار  می باشد که با هدف تولید و عرضه محصولات غذایی اُرگانیک در سال 1399 در شهرستان طالقان به ثبت رسید. سلامت غذایی جامعه در مصرف محصولات غذایی اُرگانیک از  اهداف این شرکت می باشد.

شرکت طالقان شمس ماندگار  مفتخر به اشتغال آفرینی در منطقه طالقــان است که با در اختیـار  قراردادن نیرو های مجـرب و متخصص فعالـیت خود را در جهت پیشبــرد اهـداف سـلامت جامعــه و ارائــه محصولــی با کـیفیت و قیمت مناسب گـام موثــری را برداشتـه است. این شرکت افتخــار  همکاری با مجموعـه های صنعتـی در ارائه محصـولات پروتئینـه را نیز دارد.

محصولات :

 • بوقلمون اُرگانیک
 • ماهــــــی اُرگانیک
 • تخم مرغ محلــــی
 • عســــــل اُرگانیک
 • گــیاهان دارویـی
 • محصــولات پروتئینــی
طالقان شمس ماندگار

شرکت طالقان شمس ماندگار

شرکت طالقان شمس ماندگار یکی از شرکت های گروه سرمایه شمس ماندگار میباشد که با هدف تولید و عرضه محصولات غذایی ارگانیک در سال 1399 در شهرستان طالقان به ثبت رسید. سلامت غذایی جامعه در مصرف محصولات غذایی ارگانیک از اهداف این شرکت میباشد.

شرکت طالقان شمس ماندگار مفتخر به اشتغال آفرینی در منطقه طالقان است که با در اختیار قراردادن نیرو های مجرب و متخصص فعالیت خود را در جهت پیشبرد اهداف سلامت جامعه و ارائه محصولی با کیفیت و قیمت مناسب گام موثری را برداشته است . این شرکت افتخار همکاری با مجموعه های صنعتی در ارائه محصولات پروتئینه را نیز دارد.

محصولات :

 • بوقلمون ارگانیک
 • ماهی ارگانیک
 • تخم مرغ محلی
 • عسل ارگانیک
 • گیاهان دارویی
 • محصولات پروتئینی

درباره طالقان شمس ماندگار

تمام محصولات تولیدی این مزرعه در خود مزرعه به فروش خواهد رسید و همه کار‌ها، توسط افرادی که داوطلب فعالیت در مزرعه هستند انجام خواهد گرفت و در ازای آن برخی از خدمات تفریحی و گردشگری به آنها داده می‌شود.

این مزرعه با رویکرد کشاورزی پرماکالچر و گردشگری در سال آینده در شهرستان طالقان احداث خواهد شد و تمام فعالیت‌هایی که در این مزرعه 23 هکتاری انجام خواهد گرفت، بر اساس الگوی کار داوطلبانه است.

پرماکالچر

پرماکالچر (Permaculture) سیستمی است که در اصول طراحی آن از شبیه‌سازی و الگوهایی استفاده می‌شود که در طبیعت قابل مشاهده هستند. همچنین از آن تحت عنوان کشاورزی الهام گرفته از فرهنگ بومی نیز نام برده‌اند.

واژه پرماکالچر ترکیبی است از دو واژه perma که برگرفته از واژه permanentبه معنی دائمی و نیز پسوندculture به معنی کشت و کار است.

پرماکالچر به کشاورزی پایدار اشاره دارد که بر اساس طراحی آگاهانه و با حفظ اکوسیستم‌های مولد کشاورزی است که تنوع، ثبات و انعطاف‌پذیری اکوسیستم‌های طبیعی را حفظ می‌کند.

پرماکالچر یا کشاورزی دایمی، شیوه‌ای از کاشت محصولات کشاورزی است که در آن مزرعه یا باغ از تنوع، تاب‌آوری و در عین حال پایداری برخوردار است. در حقیقت در پرماکالچر، گیاه زراعی یا باغی نه به عنوان هدف بلکه به عنوان بخشی از اکوسیستم در تولید در نظر گرفته می‌شود.

در یک مزرعه پرماکالچر، همه موجودات زنده، بخشی از تعادل اکوسیستمی را شامل می‌شوند و حیات تک تک آنها ضروریست لذا باید امکان حضور هر یک از اجزای زیست بوم را فراهم کرد.

درباره طالقان شمس ماندگار

تمام محصولات تولیدی این مزرعه در خود مزرعه به فروش خواهد رسید و همه کار‌ها، توسط افرادی که داوطلب فعالیت در مزرعه هستند انجام خواهد گرفت و در ازای آن برخی از خدمات تفریحی و گردشگری به آنها داده می‌شود.

این مزرعه با رویکرد کشاورزی پرماکالچر و گردشگری در سال آینده در شهرستان طالقان احداث خواهد شد و تمام فعالیت‌هایی که در این مزرعه 23 هکتاری انجام خواهد گرفت، بر اساس الگوی کار داوطلبانه است.

پرماکالچر

پرماکالچر (Permaculture) سیستمی است که در اصول طراحی آن از شبیه‌سازی و الگوهایی استفاده می‌شود که در طبیعت قابل مشاهده هستند. همچنین از آن تحت عنوان کشاورزی الهام گرفته از فرهنگ بومی نیز نام برده‌اند.

واژه پرماکالچر ترکیبی است از دو واژه perma که برگرفته از واژه permanentبه معنی دائمی و نیز پسوندculture به معنی کشت و کار است.

پرماکالچر به کشاورزی پایدار اشاره دارد که بر اساس طراحی آگاهانه و با حفظ اکوسیستم‌های مولد کشاورزی است که تنوع، ثبات و انعطاف‌پذیری اکوسیستم‌های طبیعی را حفظ می‌کند.

پرماکالچر یا کشاورزی دایمی، شیوه‌ای از کاشت محصولات کشاورزی است که در آن مزرعه یا باغ از تنوع، تاب‌آوری و در عین حال پایداری برخوردار است. در حقیقت در پرماکالچر، گیاه زراعی یا باغی نه به عنوان هدف بلکه به عنوان بخشی از اکوسیستم در تولید در نظر گرفته می‌شود.

در یک مزرعه پرماکالچر، همه موجودات زنده، بخشی از تعادل اکوسیستمی را شامل می‌شوند و حیات تک تک آنها ضروریست لذا باید امکان حضور هر یک از اجزای زیست بوم را فراهم کرد.

شرکت های مرتبط

برو به بالا